Methodische begeleiding die werkt vanuit
positieve gezondheid!

‘Zin in Leven’ biedt methodische begeleiding aan, ontwikkeld voor en door professionals en vrijwilligers die met jongeren werken. De kern daarvan is het gevoeliger worden voor het ‘zien en horen’ van elkaar en het stellen van vragen rond zin- & betekenisgeving.

Net als ‘Zin in Leven’ werken ook de GGD, GGZ en ‘De Gezonde School’ mede vanuit de principes van ‘positieve gezondheid’. Dr. Machteld Huber introduceerde het begrip ‘positieve gezondheid’. Hierbij wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de uitdagingen in het leven om te gaan. Met name zingeving blijkt daarbij een zeer belangrijke rol te spelen.

Als je een persoonlijke(re) band op hebt gebouwd kun je de jongeren vragen naar datgene waar ze enthousiast van worden of wat ze juist missen in hun leven. Daarmee kunnen ook mogelijke gevoelens van eenzaamheid, depressie en suïcide op het spoor gekomen worden. Daarom staat verbinding tussen de jongeren en de volwassenen bij ons centraal. Elkaar beter leren zien en horen en interesse tonen in elkaar als mens.

Doe je mee?

'Zin in Leven' ook binnen jouw organisatie? Voor wie? Werk(te) je met jongeren in het jeugdwerk, in de jeugdzorg of in het onderwijs? Dan herken je wellicht dat er niet altijd tijd/ ruimte/ mogelijkheid is voor het ‘zien en horen’ van jullie jongeren. Om allerlei redenen… Denk je tóch dat het heel belangrijk kan zijn om ruimte te maken voor vragen naar datgene waar jouw jongeren enthousiast van worden, of wat ze juist missen in hun leven? Om daarmee mogelijke gevoelens van eenzaamheid, depressie en suïcide op het spoor te komen?

Hoe meld je je aan?

Ben je geïnteresseerd in deelname aan een pilot ‘Zin in Leven’, of heb je een vraag? Neem dan hier contact met ons op.

Waar dien je rekening mee te houden?

  • Je (hebt ge)werkt met jongeren in het jeugdwerk, de jeugdzorg of het onderwijs. In Limburg, in Nederland, of daarbuiten.
  • Je hebt te maken (gehad) met jongeren en eenzaamheid, depressie en/ of suïcide binnen de instelling waar je werkt. Of je wilt dit eerder bij hen kunnen signaleren.
  • Deelname begint met een oriënterend gesprek. Bij onze methodische begeleiding zoeken we samen met elkaar naar mogelijkheden om jullie jongeren (nog) beter ‘te zien en te horen’ en hoe we zin- en betekenisgeving daarbij kunnen inzetten. Na ongeveer zeven bijeenkomsten ronden we af met een evaluatie.
  • Meld je tijdig aan.