Hoe we werken

In het schooljaar 2017/ 2018 is gestart met een pilot bij onderwijsinstelling BC Broekhin in Roermond. Via de deelnemers op deze school, vindt ‘Zin in Leven’ haar weg naar nieuwe instellingen en nieuwe mensen. Zo rolt onze methodiek zich langzaam uit over Limburg en Nederland. Geïnteresseerde instellingen vanuit jeugdwerk, jeugdzorg of onderwijs, kunnen ons altijd benaderen en aanhaken!

Ook zijn er tussentijds ontmoetingen in de werkvelden rondom de waarde van zin- en betekenisgeving bij het omgaan met eenzaamheid, depressie en suïcidaliteit bij jongeren. Door met elkaar in contact te komen en te blijven, kunnen we onze kennis over de inhoud, werkwijze en integratie in de werkpraktijk, met elkaar delen.

‘Zin in Leven’ werkt daarnaast met:

  • een online platform om ervaringen te delen,
  • ontmoetings- en terugkomdagen, waarbij ervaringen worden gedeeld en verdiepend wordt getraind.

IIn de loop van 2021 is er het ‘Zin in Leven’ congres voor overheden, instellingen vanuit jeugdwerk, jeugdzorg en onderwijs en levensbeschouwelijke organisaties.

Pilots in jeugdwerk

In 2018 start onze pilot bij JongNederland in Limburg.

Pilots in jeugdzorg

Momenteel zijn we nog in overleg met verschillende jeugdzorginstellingen in Limburg.

Pilots in onderwijs

In het schooljaar 2017/ 2018 is onze pilot gestart bij BC Broekhin in Roermond. In het schooljaar 2018-2019 wordt deze, vanuit BC Broekhin, uitgebreid naar een volgende onderwijsinstelling.

Lees hier over de voortgang van ons project.

Je vind hier jaarverslagen, voortgangsrapporten of andere belangrijken verslagen.

Fase 1

Voortgangsrapport