Missie, visie & doelen

De stichting richt zich met het project ‘Zin in Leven’ op onderzoek naar de mogelijke relatie tussen het proces van betekenisvorming en de ontwikkeling van de gevoelens van eenzaamheid en depressie bij jongeren en in hoeverre dit tot suïcidaal gedrag bij jongeren leidt. Het onderzoek richt zich op de domeinen jeugdwerk, jeugdzorg en onderwijs en wil binnen deze werkvelden voorwaarden aandragen voor ‘sensibilisering’ van beroeps- /doelgroepen. Doel daarvan is om op de onderscheiden domeinen een methodische en praktische aanpak te ontwikkelen die ervoor zorgt dat mensen die met jongeren werken, kwalitatief meer tijd en aandacht besteden aan vragen rond zin- en betekenisgeving.

Waar staan we voor

Brede, langdurige en diepgaande inbedding binnen de ontwikkelingen in de gehele (Limburgse) samenleving, zoals ook beschreven staat in het beleid van de Provincie Limburg in ‘Koers voor een vitaler Limburg - De Sociale Agenda van Limburg 2025’ waarin de nadruk ligt op het concept Positieve Gezondheid. Hierbij wordt nadrukkelijk gezocht naar brede samenwerking met partners vanuit de wetenschap, werkvelden jeugdzorg, jeugdwerk en onderwijs.

Schermafbeelding 2020-04-18 om 07.38.51

Op 10 april 2020, is onze oud voorzitter Wim van der Laan gestorven. Hij was één van de grondleggers van ons project 'Zin in Leven'.          

Dank je wel Wim, voor al je zinvolle bijdragen en voor de reis die we samen mochten maken.  

"Now far ahead the Road has gone.
Let others follow, if they can!
Let them a journey new begin.
But I at last with weary feet
turn towards the lighted inn,
My evening-rest and sleep to meet.”

J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings.

Ontstaan en organisatie

Stichting ‘t PGCJ Limburg is initiatief- én deelnemer van project ‘Zin in Leven’. De gehele projectgroep bestaat uit Limburgse organisaties vanuit jeugdwerk, jeugdzorg en onderwijs. Samen met professionals en vrijwilligers die met jongeren werken ontwikkelen wij de nieuwe methodiek. Hierdoor helpen wij jonge mensen weer richting aan hun leven te geven.

 

Professionele leergemeenschap

Bij ‘Zin in Leven’ werken we vanuit de professionele leergemeenschap. Binnen dit concept werken alle betrokkenen samen: we leren door iedereen. Samen wordt gezocht naar hoe we de beste praktijkvoorbeelden een plek kunnen geven en de huidige werkelijkheid kunnen verbeteren.

Projectgroep

Petra Ritzen - Projectleider Zin in Leven
Directeur Stillstaan, Onderwijskundige projecten van betekenis, Sittard

Nelleke de Kruik - Voorzitter Stichting ’t PGCJ
Adviseur bij Stichting ’t PGCJ-Limburg, Sittard

Aafke Vermeijden - Secretaris Stichting ’t PGCJ
Gepensioneerd geestelijk verzorger bij SJSJ-Het Keerpunt, Cadier en Keer en biologiedocent

Piet Linders - Penningmeester Stichting ’t PGCJ 
Coördinator bij Stichting ‘t Groenewold, Venlo

Hans Notten
Bestuurslid Janusz Korczak Stichting,                  Zuid-Limburg

Hannie Hoefnagels
Docent levensbeschouwing

Wilma Pelz
Sociaal cultureel medewerker Burgerkracht Limburg, Sittard

Ricardo Frederiks
Dichter - Kleinkunstenaar – Initiator, Heerlen

Hoe we werken

Ook zijn er tussentijds ontmoetingen in de werkvelden rondom de waarde van zin- en betekenisgeving bij het omgaan met eenzaamheid, depressie en suïcidaliteit bij jongeren. Door met elkaar in contact te komen en te blijven, kunnen we onze kennis over de inhoud, werkwijze en integratie in de werkpraktijk, met elkaar delen.

In het schooljaar 2017/ 2018 is gestart met een pilot bij onderwijsinstelling BC Broekhin in Roermond. Via de deelnemers op deze school, vindt ‘Zin in Leven’ haar weg naar nieuwe instellingen en nieuwe mensen. Zo rolt onze methodische begeleiding zich langzaam uit over Limburg en Nederland. Geïnteresseerde instellingen vanuit jeugdwerk, jeugdzorg of onderwijs, kunnen ons altijd benaderen en aanhaken!

‘Zin in Leven’ werkt daarnaast met:

 • een online platform om ervaringen te delen,
 • ontmoetings- en terugkomdagen, waarbij ervaringen worden gedeeld en verdiepend wordt getraind.

In de loop van 2022 is er het ‘Zin in Leven’ congres voor overheden, instellingen vanuit jeugdwerk, jeugdzorg en onderwijs en levensbeschouwelijke organisaties.

Realisatie

2017

 • Gerealiseerd
  21 sleutelfiguren vanuit het onderwijs.
  Hiermee bereiken we 100 jongeren.

2018

 • Gereliseerd
  29 sleutelfiguren vanuit onderwijs en jeugdwerk.
  Hiermee bereiken we 1570 jongeren.

2019

 • Gerealiseerd
  120 sleutelfiguren vanuit onderwijs, jeugdwerk en jeugdzorg.
  Hiermee bereiken we 1795 jongeren.

2020

 • Gerealiseerd
  230 sleutelfiguren vanuit onderwijs, jeugdwerk en jeugdzorg.
  Hiermee bereiken we 2320 jongeren.

2021

 • Gerealiseerd
  240 sleutelfiguren vanuit onderwijs, jeugdwerk en jeugdzorg.
  Hiermee bereiken we 2360 jongeren.

2022

 • Gerealiseerd
  255 sleutelfiguren vanuit onderwijs, jeugdwerk en jeugdzorg. Hiermee bereiken we 2710 jongeren.
  Hiermee bereiken we 2360 jongeren.

Pilots in jeugdwerk

In 2018 zijn onze pilots bij JongNederland-Limburg en bij het PAKKA!-jongerenproject van de Pater Karel Kapel in Munstergeleen gestart. In 2019 zijn deze uitgebreid met onze pilot bij Scouting Limburg en in 2021 met onze pilot bij Code043 in Maastricht.

Pilots in jeugdzorg

In 2020 zijn onze pilots bij de app CARE-FREE van Burgerkracht Limburg en bij In2YourPlace in Maastricht gestart. In 2022 zijn deze uitgebreid met onze pilot bij JENS in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal en in 2023 met onze pilot bij ‘Deel Je Verhaal’ in Heerlen.  

Pilots in onderwijs

In het schooljaar 2017/2018 is onze pilot gestart bij BC Broekhin in Roermond. In 2020 is deze uitgebreid met onze pilot bij het Bernardinuscollege in Heerlen.

Lees hier over de voortgang van ons project.

Je vindt hier jaarverslagen, voortgangsrapporten of andere belangrijke verslagen.

Fase 1

Voortgangsrapport 2017-2018

Voortgangsrapport 2018-2019

Voortgangsrapport 2019-2020

Voortgangsrapport 2020-2022