Ontstaan en organisatie

Stichting ‘t PGCJ Limburg is initiatief- én deelnemer van project ‘Zin in Leven’. De gehele projectgroep bestaat uit Limburgse organisaties vanuit jeugdwerk, jeugdzorg en onderwijs. Samen met professionals en vrijwilligers die met jongeren werken ontwikkelen wij de nieuwe methodiek. Hierdoor helpen wij jonge mensen weer richting aan hun leven te geven.

 

Professionele leergemeenschap

Bij ‘Zin in Leven’ werken we vanuit de professionele leergemeenschap. Binnen dit concept werken alle betrokkenen samen: we leren door iedereen. Samen wordt gezocht naar hoe we de beste praktijkvoorbeelden een plek kunnen geven en de huidige werkelijkheid kunnen verbeteren.

Projectgroep

Petra Ritzen - Projectleider Zin in Leven
Directeur Stillstaan, Onderwijskundige projecten van betekenis, Sittard

Piet Linders - Voorzitter Stichting ’t PGCJ
Coördinator bij Stichting ‘t Groenewold, Venlo

Aafke Vermeijden - Secretaris Stichting ’t PGCJ
Geestelijk verzorger bij SJSJ-Het Keerpunt, Cadier en Keer

Hub Vossen - Penningmeester Stichting ’t PGCJ
Aalmoezenier van Sociale Werken/ Stafmedewerker Dienst Kerk en Samenleving, Roermond

 

Nelleke de Kruik
Adviseur bij Stichting ’t PGCJ-Limburg, Sittard

Hans Notten
Lid van de werkgroep Janusz Korczak Stichting Zuid-Limburg

Hannie Hoefnagels
Docent levensbeschouwing Bernardinuscollege, Heerlen

Wilma Pelz
Sociaal cultureel medewerker Burgerkracht Limburg, Sittard

Marie-José Degens
Directeur Zingeving, Landgraaf

Roos ten Hooven
Directeur HUIS93, Maastricht

Missie, visie & doelen

De stichting richt zich met het project ‘Zin in Leven’ op onderzoek naar de mogelijke relatie tussen het proces van betekenisvorming en de ontwikkeling van de gevoelens van eenzaamheid en depressie bij jongeren en in hoeverre dit tot suïcidaal gedrag bij jongeren leidt. Het onderzoek richt zich op de domeinen jeugdwerk, jeugdzorg en onderwijs en wil binnen deze werkvelden voorwaarden aandragen voor ‘sensibilisering’ van beroeps- /doelgroepen. Doel daarvan is om op de onderscheiden domeinen een werkbare methodiek te ontwikkelen die ervoor zorgt dat mensen die met jongeren werken, kwalitatief meer tijd en aandacht besteden aan vragen rond zin- en betekenisgeving.

Waar staan we voor

Brede, langdurige en diepgaande inbedding binnen de ontwikkelingen in de gehele (Limburgse) samenleving, zoals ook beschreven staat in het beleid van de Provincie Limburg in ‘Koers voor een vitaler Limburg - De Sociale Agenda van Limburg 2025’ waarin de nadruk ligt op het concept Positieve Gezondheid. Hierbij wordt nadrukkelijk gezocht naar brede samenwerking met partners vanuit de wetenschap, werkvelden jeugdzorg, jeugdwerk en onderwijs.

Hoe we werken

In het schooljaar 2017/ 2018 is gestart met een pilot bij onderwijsinstelling BC Broekhin in Roermond. Via de deelnemers op deze school, vindt ‘Zin in Leven’ haar weg naar nieuwe instellingen en nieuwe mensen. Zo rolt onze methodiek zich langzaam uit over Limburg en Nederland. Geïnteresseerde instellingen vanuit jeugdwerk, jeugdzorg of onderwijs, kunnen ons altijd benaderen en aanhaken!

Ook zijn er tussentijds ontmoetingen in de werkvelden rondom de waarde van zin- en betekenisgeving bij het omgaan met eenzaamheid, depressie en suïcidaliteit bij jongeren. Door met elkaar in contact te komen en te blijven, kunnen we onze kennis over de inhoud, werkwijze en integratie in de werkpraktijk, met elkaar delen.

‘Zin in Leven’ werkt daarnaast met:

  • een online platform om ervaringen te delen,
  • ontmoetings- en terugkomdagen, waarbij ervaringen worden gedeeld en verdiepend wordt getraind.

In 2020 is er het ‘Zin in Leven’ congres voor overheden, instellingen vanuit jeugdwerk, jeugdzorg en onderwijs en levensbeschouwelijke organisaties.

Prognose & Realisatie

2017

2018

2019

Pilots in jeugdwerk

In 2018 start onze pilot bij JongNederland in Limburg.

Pilots in jeugdzorg

Momenteel zijn we nog in overleg met verschillende jeugdzorginstellingen in Limburg.

Pilots in onderwijs

In het schooljaar 2017/ 2018 is onze pilot gestart bij BC Broekhin in Roermond. In het schooljaar 2018-2019 wordt deze, vanuit BC Broekhin, uitgebreid naar een volgende onderwijsinstelling.

Lees hier over de voortgang van ons project.

Je vind hier jaarverslagen, voortgangsrapporten of andere belangrijken verslagen.

Fase 1

Voortgangsrapport