’t PGCJ

Stichting ‘t PGCJ Limburg is drager van het project ‘Zin in Leven'.

 ‘t PGCJ is het “Centrum voor levensbeschouwelijk jeugd- en jongerenwerk" en is ontstaan uit het protestants kerkelijk jeugdwerk. In zijn huidige vorm is het in 1993 opgericht, met als doelstelling:

“Het bevorderen van het levensbeschouwelijk vormingswerk voor jeugd en jongeren in Limburg. Dit vormingswerk beoogt mede de zelfstandigheid van deze jongeren te ontwikkelen in de zingeving aan hun eigen leven. De stichting 't PGCJ gaat daarbij uit van een open oecumene en voert haar taken uit in samenspraak met en met respect voor de plaatselijke religieuze en confessionele tradities.”

In eenvoudig Nederlands: dingen doen die tieners de kans bieden, wijzer te worden over zin in hun leven. ‘t PGCJ als sparring partner reikt daarbij zijn eigen bagage aan èn biedt ruimte aan inbreng vanuit andere bronnen. In die activiteiten staat centraal, hoe kinderen en jongeren ‘betekenis’ (zin) leren ervaren en leren geven. Dat gebeurt veelal in een wisselwerking tussen levensvragen die zich voordoen, en de kijk op het leven die een kind of jongere al heeft. De meeste tieners lopen rond met een hoofd vol levensvragen, en spelen met de mogelijke antwoorden daarop.

Stichting ’t PGCJ is naast drager ook initiatief- en deelnemer van het project ‘Zin in Leven’

Veel jongeren lopen rond met hun hoofd vol levensvragen over:

  • Henzelf - Wat maakt mij tot wie ik ben, en wie ben ik dan?
  • Goed en kwaad - Welk gedrag van mijzelf is acceptabel?
  • Hun toekomst - Waar ga, moet en wil ik naartoe?
  • Lijden en de dood - Wat moet ik ermee dat mijn leven pijn kan doen en eindig is?
  • De ander - Wat en hoeveel heb ik met anderen te maken?
  • Hun omgeving - Waar voel ik me thuis? 

Het beloningsbeleid

Bestuursleden van ’stichting t PGCJ als ook werkveld partners zijn allen vrijwilliger en ontvangen geen beloning voor de geleverde inzet. De stichting heeft geen bezoldigd personeel in dienst. Projectleider Petra Ritzen van het project ‘Zin in Leven’ wordt volgens ZZP-afspraken vergoed.

Fiscaal

De stichting betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI. Donateurs/sponsoren van een ANBI kunnen giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

KvK-Handelsregister inschrijfnummer

41068069

Het RSIN/fiscaal nummer

814078308

Het bank nummer

NL27 RABO 0107714868